Dr. Shi Xiaoxiang

Nacionalna uprava za autorska prava Narodne Republike Kine

Shi Xiaoxiang trenutno radi kao istraživač u Nacionalnoj upravi za autorska prava Narodne Republike Kine i docent za pravo intelektualnog vlasništva na Sveučilištu političkih znanosti i prava u Istočnoj Kini (ECUPL). Diplomirao je pravo na Tehnološkom sveučilištu u Queenslandu (QUT) u Australiji (2010), a također stekao titulu magistra građanskog i trgovačkog prava (2006) i prvostupnika prava (2003) na ECUPL-u. Od ožujka do prosinca 2010. godine, dr. Shi radio je za Ured za koordinaciju za Shanghai World Expo kao pravni menadžer, baveći se pitanjima intelektualnog vlasništva za zemlje sudionice. Također je bio istraživač u Australijskom istraživačkom vijeću (ARC) Centru izvrsnosti za kreativne industrije i inovacije (CCI) od 2006. do 2012. godine.

WeChat ID: sampsung

12.30 - 14.00 Panel rasprava

Četvrtak 26. studeni

Autorska prava